Innovation Commons – the ‘raw materials’ of innovation

Download Publication

Ym mis Mawrth 2022, cynhaliodd y Gymdeithas y pedwerydd yn y gyfres o drafodaethau bord gron, a oedd yn archwilio’r syniad o’r ‘comin arloesedd’ a’r posibilrwydd o gymhwyso’r cysyniad yng nghyd-destun Cymru.