Professor Terry Threadgold

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Emerita Cyfathrebu ac Astudiaethau Diwylliannol, a chyn Ddirprwy Is-Ganghellor,  Prifysgol Caerdydd.