Professor John Tucker

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg

 

Ysgrifennydd Cyffredinol 2010 – 2017

Athro Cyfrifiadureg ac Is Ddirprwy Is-Ganghellor Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe