Yr Athro Meena Upadhyaya

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg, Genetics, Meddygaeth, Medicine

Cymrawd Er Anrhydedd, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant; Athro Nodedig (Anrh) Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Athrofa Geneteg Feddygol