Yr Athro Hywel Thomas

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Dirprwy-Is-Ganghellor, ac Athro Peirianneg Sifil ac Athro UNESCO mewn Datblygu Amgylchedd Cynaliadwy, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.