Professor Iwan Rhys Morus

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth

Athro Hanes, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth