Professor Iwan Rhys Morus

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth, History and Philosophy of Science

Athro Hanes, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth