Professor Michael Charlton

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg, Ffiseg - Atomig

Athro Ffiseg Arbrofol, Adran Ffiseg, Prifysgol Abertawe