Dr Sally Davies

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Medicine

Yn flaenorol: Is-Ddeon, Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd; Ymgynghorydd mewn Geneteg Feddygol, Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.