Yr Athro Alan Shore

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg, Peirianneg – electronig

Athro mewn Electroneg, Prifysgol Bangor

Cafodd K Alan Shore ei fagu yn Nhredegar Newydd, Cwm Rhymni. Graddiodd o Goleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen gyda BA mewn mathemateg. Gyda nawdd Labordai Ymchwil Telecom Prydeinig (BTRL) astudiodd am PhD yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd (fel yr oedd ar y pryd). Testun ei PhD oedd y laser lled-ddargludol a thrwy hynny dechreuodd ar 45 mlynedd o waith ymchwil ym maes Ffotoneg. Ar ôl swyddi academaidd ym Mhrifysgolion Lerpwl a Chaerfaddon fe’i penodwyd i’w swydd bresennol yn Athro Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor ym 1995. Ym Mangor bu’n bennaeth yr Ysgol Gwybodeg a hefyd y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymwysedig. Bu’n ddeiliad nifer o benodiadau ymchwil yn Awstralia, Denmarc, Sbaen, Japan, yr Iseldiroedd a’r Unol Daleithiau ac mae wedi cydweithio’n gynhyrchiol ar ymchwil yn yr Ariannin, yr India a Tsieina yn ogystal â nifer o wledydd yn Ewrop.

Yn 1987 cyd-sylfaenodd gynhadledd ryngwladol ar Led-ddargludyddion ac Optoelectroneg Integredig a gynhelir yn flynyddol yng Nghaerdydd a bu’n Drefnydd arni ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Rhaglen tan 2012. Mae i’r gynhadledd yr acronym Cymraeg bwriadol ‘SIOE’. Bu yn aelod o bwyllgor rhaglen sawl cynhadledd yr OSA ac yn gyd-drefnydd Symposiwm Rank Prize a gynhaliwyd yn Ardal y Llynnoedd ym mis Awst 2002 ar Ddynameg Anllinellol Laserau. Yn 2009 roedd yn gadeirydd y gynhadledd IEEE/SPIE ar Addysg a Hyfforddiant mewn Opteg a Ffotoneg (ETOP) yn Technium OpTIC Llanelwy.

Rhwng 2001 a 2008 ef oedd Cyfarwyddwr Optoelectroneg Ddiwydiannol a Masnachol (ICON), Canolfan Ragoriaeth Awdurdod Datblygu Cymru. Bu’n Cadeirio Fforwm Optoelectroneg Cymru rhwng 2006 and 2008 ac mae wedi cadeirio Academi Ffotoneg Cymru ers ei sefydlu yn 2005. Rhwng 2008 a 2011 bu’n cadeirio Comisiwn Electroneg Cwantwm yr Undeb Ffiseg Bur a Chymwysedig Ryngwladol. Yn 2015 arweiniodd weithgareddau yng Nghymru ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol Golau dan nawdd y Cenhedloedd Unedig. Ef oedd Cadeirydd Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017. Mae’n Gymrawd Cymdeithas Optegol America, a’r Sefydliad Ffiseg.

Fel Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Ddysgedig Cymru mae’n bwriadu codi ymwybyddiaeth am weithgareddau’r Gymdeithas yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.