Yr Athro Alan Shore

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Engineering – electronic, Peirianneg

Professor of Electronic Engineering, School of Electronic Engineering, Bangor University