Yr Athro Kirsti Bohata

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Anabledd, Daearyddiaeth Lenyddol, Llên Saesneg Cymru, Llenyddiaeth Saesneg

Cyfarwyddwr CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru); Athro Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Abertawe