Dr. Barbara Ibinarriaga Soltero

Mae Barbara’n gofalu am Rwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar y Gymdeithas. Ar wahân i fod yn brif bwynt cyswllt i aelodau’r Rhwydwaith, mae Barbara’n cynhyrchu’r Bwletin Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar misol, ac yn arwain y gwaith o drefnu seminarau, gweithdai a gweithgareddau eraill. Mae Barbara’n gweithio’n agos gyda Cathy Stroemer i gyflwyno’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr, un o weithgareddau craidd y Gymdeithas i hyrwyddo cydweithio rhwng ymchwilwyr ar draws Cymru. Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) sy’n cyllido’r rhaglen hon.  

Ymunodd Barbara â’r Gymdeithas ym Mehefin 2021.   

Fel gwyddonydd cymdeithasol, a raddiodd o Brifysgol Caerdydd, mae Barbara’n parhau i ddatblygu ei phroffil ymchwil drwy ymgynghori ar gyfer prosiectau ymchwil a chefnogi sefydliadau dielw i gael cyllid i weithio o fewn cymunedau brodorol Mecsico.    

Mae Barbara’n angerddol am addysgu, ac mae hi’n hoff iawn o nofio a seiclo.