Yr Athro Alan Dix

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg

Cyfarwyddwr y Ffowndri Cyfrifiadurol, Prifysgol Abertawe