Yr Athro Alan Palmer

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Niwrowyddoniaeth

Prif Weithredwr, Elixa MediScience Limited