Yr Athro Alan Parker

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Firotherapïau Trosiadol

Athro Firotherapïau Trosiadol, Prifysgol Caerdydd.

Fel Pennaeth yr Adran Canserau Solet yn Is-adran Canser a Geneteg Prifysgol Caerdydd, mae’r Athro Parker yn arbenigo mewn datblygu firotherapïau tiwmor dethol, sy’n targedu ac yn heintio celloedd canser heb heintio nac effeithio ar gelloedd normal. Mae ei waith, a’r triniaethau posibl y mae’n eu cynhyrchu, yn cael ei drafod yn rheolaidd yn y cyfryngau, ac mae’n defnyddio pwysigrwydd ei waith (a’r cyffro yn ei gylch) mewn gweithgareddau allgymorth ac ymgysylltu.