Alun Davies

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Athro Llawdriniaeth Fasgwlaidd a Llawfeddyg Ymgynghorol, Coleg Imperial, Llundain