Alun Davies

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Athro Llawdriniaeth Fasgwlaidd a Llawfeddyg Ymgynghorol, Coleg Imperial, Llundain

Yr Athro Alun H Davies MA, DM, DSc, FRCS, FHEA, FEBVS, FACPh, FLSW. Mae’n Athro Llawfeddygaeth Fasgwlaidd yng Ngholeg Imperial Llundain ac yn Llawfeddyg Ymgynghorol y mae ei bractis GIG wedi’i leoli yn Charing Cross ac Ysbyty’r Santes Fair, Llundain. Hyfforddodd yng Nghaergrawnt, Rhydychen, Plymouth, Harvard a Bryste, cyn ei benodi yn Charing Cross ym 1994. Mae’n arbenigwr byd mewn rheoli anhwylderau fasgwlaidd. Ef yw Golygydd Pennaeth Fflebology, cyn-lywydd y Fforwm Venous Ewropeaidd a’r Fforwm Venous yn y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol. Mae’n aelod o Fforwm Venous America, Coleg Ffleboleg America, Cymdeithas Llawfeddygol Fasgwlaidd Prydain Fawr ac Iwerddon, Cymdeithas Llawfeddygaeth Fasgwlaidd Ewropeaidd. Bu’n Athro Hunterian yn yr RCS, Lloegr ac mae’n Gymrawd Emeritius yng Ngholeg Ffleboleg Awstralasia. Mae wedi cyhoeddi dros 500 o lawysgrifau a adolygwyd gan gymheiriaid. Mae ganddo rolau amrywiol gyda NICE a GIG Lloegr.