Yr Athro Andrew Owen

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffarmacoleg, Meddygaeth

Ffarmacoleg Glinigol, Athrofa Meddygaeth Drawsfudol, Prifysgol Lerpwl; Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymdeithas Nanofeddygaeth Prydain; Athro Ffarmacoleg yn yr Adran Ffarmacoleg Foleciwlaidd, Prifysgol Lerpwl