Yr Athro Angharad Price

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Gymraeg

Athro Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Bangor.