Professor Anthony Campbell

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg

Athro, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd.