Professor Antony Chapman

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management, Psychology

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd