Professor Antony Chapman

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus, Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management, Psychology

Bu’r Athro Chapman yn Is-Ganghellor Met Caerdydd am 18 mlynedd o 1998 i’w ymddeoliad ym mis Medi 2016. Ef oedd yr Is-Ganghellor a wasanaethodd hiraf yng Nghymru.

Bu farw’r Athro Chapman ddydd Gwener, 1af Gorffennaf 2022, wedi’i amgylchynu gan ei deulu cariadus.

Yn wreiddiol o Caergaint, cynhaliodd yr Athro Chapman nifer o rolau academaidd ac arweinyddiaeth ym Mhrifysgolion Caerdydd, Leeds a Chymru drwy gydol ei yrfa ac, ymhlith cyflawniadau eraill, mae’n gyn-Lywydd Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Yn raddedig mewn Mathemateg a Seicoleg, mae ei waith academaidd wedi’i gyhoeddi’n eang a chydnabyddir ei fod wedi gwneud cyfraniadau eithriadol a sylweddol i’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Yn ystod ei gyfnod ym Mrifysol Metropolitan Caerdydd, llwyddodd yr Athro Chapman i frwydro yn erbyn y bygythiad o uno, goruchwyliodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) ddod yn Met Caerdydd, dathlu pen-blwydd yn 150 oed y sefydliad a derbyn gwobr Pen-blwydd y Frenhines yn 2015.

Dyfarnwyd Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llythyrau i’r Athro Chapman gan Met Caerdydd yn 2016 a Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Gwyddoniaeth o Brifysgol Caerlŷr yn 2008. Dyfarnwyd OBE iddo ym mis Ionawr 2018 am ei wasanaethau i addysg.