Professor April McMahon

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Linguistics

Dirprwy Is-Ganghellor – Addysg, ac Athro Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth, Prifysgol Caint. Yn flaenorol, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Pennaeth Ieithyddiaeth a’r Iaith Saesneg, ac Athro Iaith Saesneg Forbes, Prifysgol Caeredin.