Y Parchedicaf Dr Barry Morgan

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwinyddiaeth, Hanes

Archesgob Cymru.