Dr Ben Calvert

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru.

Mae Dr. Ben Calvert, sydd bellach yn Is-ganghellor ym Mhrifysgol De Cymru, wedi chwarae rhan ganolog wrth arwain Addysg Uwch yng Nghymru ers blynyddoedd. Fel Cadeirydd Grŵp Canllawiau Covid AU Llywodraeth Cymru, bu’n llywio’r sector yn ei ymateb i’r argyfwng. Cafodd ei enwi’n ddiweddar yn Gadeirydd Cymru Fyd-eang, sy’n tystio i’r parch a geir tuag ato o fewn y llywodraeth ac AU.