Professor Brian Davies

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Athro Emeritws Mathemateg a Chymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Coleg King’s Llundain.