Professor Byron Morgan

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Modelu Ystadegol, Ystadegau

Athro Emeritws, Ysgol Mathemateg, Ystadegau a Gwyddor Actiwaraidd, Prifysgol Caint