Professor Byron Morgan

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Statistical Modelling, Statistics

Athro Emeritws, Ysgol Mathemateg, Ystadegau a Gwyddor Actiwaraidd, Prifysgol Caint