Dr Carol Bell

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Cyfarwyddwr Bwrdd, Cyllidwr, Archeolegydd ac Ymddiriedolwr Elusen, Banc Datblygu Cymru, Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Sefydliad Cyfarthfa, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Ymchwil Lloegr, Amgueddfa Archaeoleg Llundain