Yr Athro Cathy Holt

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biomecaneg

Athro Biomecaneg a Pheirianneg Orthopedig, Prifysgol Caerdydd.

Cathy Holt, Athro Biomecaneg a Pheirianneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerdydd, yw Cyfarwyddwr y Cyfleuster Ymchwil Biomecaneg Gyhyrysgerbydol, aelod o’r Grŵp Ymchwil Peirianneg Feddygol ac un o sylfaenwyr Consortiwm Delweddu OA y DU. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys dadansoddi symudiadau 3D, biomecaneg, a pheirianneg orthopedig. Mae hi wedi chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithredol, gan arwain at geisiadau llwyddiannus a chyllid gan gynghorau ymchwil, y sector elusennol a diwydiant. Mae hi wedi sicrhau grantiau allanol gwerth dros £25 miliwn.