Yr Athro Catrin Haf Williams

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Testament Newydd, Iddewiaeth Ôl-Feiblaidd, Judaism post-bible, New Testament Studies

Darllenydd mewn Astudiaethau Testament Newydd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant