Yr Athro Catrin Haf Williams

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Testament Newydd, Diwinyddiaeth, Iddewiaeth Ôl-Feiblaidd, New Testament Studies

Darllenydd mewn Astudiaethau Testament Newydd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant