Dr Ceridwen Lloyd - Morgan

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwylliant Cymru, Hanes

Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau Ieithyddiaeth a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor; cyn Archifydd a Phennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.