Dr Charles Mynors

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Cyfreithiwr ac Awdur, Comisiwn Cyfraith Cymru a Lloegr.

Bargyfreithiwr profiadol yw Charles Mynors, a chanddo gyfuniad unigryw o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau ym maes pensaernïaeth, cynllunio, tirfesur, y gyfraith ac adeiladau hanesyddol; a bu am flynyddoedd lawer yn ganghellor esgobaethol. Mae wedi ysgrifennu amryw o lyfrau, a ystyrir yn ffynonellau cyfeirio safonol. Mae ganddo Charles ddiddordeb arbennig mewn diwygio’r gyfraith ac yn awr yn gweithio i Gomisiwn y Gyfraith ar brosiect gan Lywodraeth Cymru i symleiddio deddfwriaeth ar gynllunio a’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, sy’n rhan o ymdrech fwy i gyfundrefnu cyfraith statud yng Nghymru.