Professor Charles Stirling

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg

Yn flaenorol: Athro Cemeg Organig, Prifysgol Bangor; Athro Cemeg Organig, Prifysgol Sheffield.