Yr Athro Chenfeng Li

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg Sifil

Cadeirydd Personol yn y Gyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe.

Mae Chenfeng Li, Athro Peirianneg Sifil a chanddo Gadair Bersonol mewn Peirianneg Gyfrifiadurol, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei ymchwil mewn mecaneg solet gyfrifiannol, dynameg hylif gyfrifiannol, cloddio data yn seiliedig ar ffiseg, a chyfrifiadura gweledol. Mae wedi datblygu atebion cyfrifiannol arloesol i fynd i’r afael â heriau technegol mewn peirianneg sifil, geo-fecaneg, cronfeydd olew a nwy, gwyddor deunyddiau, a gweithgynhyrchu. Mae sefydliadau amrywiol yn y sectorau seilwaith ac adeiladu wedi ceisio ei arbenigedd. Yn ogystal â hynny, mae wedi gweithio fel Prif Olygydd y cyfnodolyn Engineering Computations.