Yr Athro Christine James

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Barddoniaeth, Cymraeg, Llenyddiaeth Gymraeg

Athro, Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe a chyn Archdderwydd Cymru