Yr Athro Christopher Hancock

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg Feddygol

Prif Swyddog Technoleg a Sylfaenydd Creo Medical

Cadeirydd Grŵp Ymchwil PLC mewn Peirianneg Microdonnau Meddygol/Prifysgol Bangor