Yr Athro Christopher Michael

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Damcaniaeth Maes Cwantwm

Athro Emeritws, Prifysgol Lerpwl.

Ffisegwr gronynnau damcaniaethol yw Christopher Michael, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae gan yr Athro Michael wedi cyflawni ymchwil pwysig a pharhaus i ddatblygiad a chymhwysiad technegau cyfrifiannol arloesol, er mwyn datrys y ddamcaniaeth maes cwantwm, Cromodynameg Cwantwm drwy ganolbwyntio ar archwilio’r sbectrwm o hadronau a ragfynegir. Mae ei gofnod o gyhoeddiadau’n eithriadol, ac yn cynnwys rhai o’r gweithiau a ddyfynnir amlaf yn y maes o fewn y DU.