Professor Colin Jones

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes - Modern Cynnar

Athro Hanes, Queen Mary Prifysgol Llundain.