Yr Athro Colin McInnes

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi , Prifysgol Aberystwyth