Yr Athro Colin McInnes

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi , Prifysgol Aberystwyth