Yr Athro Damien Murphy

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg Ffisegol, Gwyddoniaeth Deunyddiau

Pennaeth yr Ysgol, Athro Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd