Yr Athro Damien Murphy

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddoniaeth Deunyddiau, Physical Chemistry

Pennaeth yr Ysgol, Athro Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd