Yr Athro Danny McCarroll

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ffisegol

Athro Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe