Professor David Boucher

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth, Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Athro Damcaniaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd; Athro Ymweliadol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, Johannesburg