Professor David Charles

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Athroniaeth

Athro Athroniaeth, Prifysgol Yale