Professor David Crystal

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ieithyddiaeth

Cymrawd Athrofaol Er Anrhydedd, Prifysgol Bangor; Dirprwy Lywydd, y Sefydliad Ieithyddiaeth; yn flaenorol, Athro, Prifysgol Reading.