Yr Athro David Egan

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Polisi Cyhoeddus

Athro Emeritws Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd