Professor David Gethin

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg, Peirianneg – Mecanyddol

Athro Peirianneg Fecanyddol, Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe.