Professor David Herbert

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ddynol

Athro Emeritws Daearyddiaeth Ddynol, a chyn uwch Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe.