Professor David Herbert

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geography – human/social

Athro Emeritws Daearyddiaeth Ddynol, a chyn uwch Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe.