Professor David Ritchie

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Technoleg Lled-ddargludyddion

Athro Gwyddor a Thechnoleg Lled-ddargludyddion, Prifysgol Abertawe ac Athro Ffiseg Arbrofol, Prifysgol Caergrawnt