Yr Athro David Thomas

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biogeocemeg, Bioleg - Morol

Athro Bioleg Forol, Prifysgol Bangor; Cyfarwyddwr Sêr Cymru NRN-LCEE, Hyfforddwr mewn Bioleg, Prifysgol Helsinki; Athro Ymchwil yn Athrofa Ymchwil y Ffindir (SYKE)