Yr Athro David Thomas

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biogeocemeg, Bioleg - Morol

Athro Ymchwil Ecosystem Arctig, Prifysgol Helsinki; Athro Anrhydeddus, Prifysgol Bangor