Yr Athro David W. Thomas

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Iechyd Cyhoeddus Deintyddol

Athro / Ymgynghorydd Anrhydeddus Llawfeddygaeth y Genau a’r Wyneb, Prifysgol Caerdydd