Professor David Wynford-Thomas

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth y Coleg Meddygaeth, Gwyddorau Biolegol a Seicoleg, Prifysgol Caerlŷr; yn flaenorol, Deon yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.