Yr Athro Davina Allen

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Pennaeth Ymchwil ac Arloesi, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd