Dame Deirdre Hine

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Yn flaenorol: Cadeirydd, Sefydliad BUPA; Uwch-ddarlithydd Meddygaeth Geriatrig, Coleg Meddygaeth Prifysgol Caerdydd; Prif Swyddog Meddygol, y Swyddfa Gymreig; Llywydd, Cymdeithas Feddygol Prydain.